Dr. Mehrdad Masoumi

دکتر مهرداد معصومی، عضو جانشین

دکتر مهرداد معصومی، متخصص طب فیزیکی و توان بخشی و عضو آکادمی آمریکایی طب فیزیکی و توان بخشی و انجمن پزشکان آمریکایی متخصص در مهار و تسکین دردها است. او همچنین در انجمن فارغ التحصحیلان فوق تخصص دانشگاه هاوارد عضویت دارد.

تحصیلات: دکتر معصومی از دانشکدۀ پزشکی دانشگاه بیرمنگام که یکی از مهمترین دانشگاه های انگلستان شمرده می شود فارغ التحصیل شده و بعد از گذراندن دوسال کارآموزی جرّاحی در مرکز بیمارستانی واشنگتن دی سی، در سال 1988 دورۀ رزیدنسی خود را در طب فیزیکی و توان بخشی در دانشگاه واشنگتن واقع در شهر سیاتل با موفقیت به پایان رسانده است.

مشاغل: دکتر معصومی دارای سی سال تجربۀ عملی در رشتۀ تخصصی خویش است. او طی این مدت در مطب خصوصی خود در بالتیمور به مداوای بیماران مشغول بوده و مورد مشورت بسیاری از بیمارستانها ومراکز درمانی ناحیه نیز قرار داشته است. وی مدتی هم عضو هیئت علمی دانشگاه جانز هاپکینز در بخش طب فیزیکی و توان بخشی بوده و در نیمۀ اول دورۀ سی سالۀ طبابت خود سخنرانی هایی در زمینۀ مهار درد و درمان جراحات مزمن ایراد و خدماتی در همین زمینه در بیمارستانها ارائه کرده است. دکتر معصومی اخیرا مطب دیگری در شهر راکویل در حومۀ واشنگتن دی سی گشوده و بیماران خود را در آن مکان نیزمی بیند. مجلۀ بالتیمور از او به عنوان یکی از برجسته ترین پزشکان منطقه نام برده است.
دکتر معصومی ظرف مدت سی سالی که در رشتۀ تخصصی خود-توان بخشی و مهار درد- به طبابت اشتغال داشته، به درمان بیش از 14,000 بیمار توفق یافته است. با عنایت به همین سابقۀ شایان توجه، مراکز درمانی منطقه، پزشکان مستقر در بیمارستانها از هر تخصصصی، به اضافۀ پرستاران، درمانگراندردهای بدنی،داروسازان و دیگرتداراک کنندگان مراقبت های بهداشتی، بیماران را به وی رجوع می دهند. بیماران دکتر معصومی تنها افراد مقیم ایالت مریلند نیستند بلکه در میان آنان بسیار کسانی که از ایالات و حتی کشورهای دیگر می آیند نیز دیده می شوند.

علاقه مندی ها: دکتر معصومی از دوستداران راستین فرهنگ ایران و زبان و ادبیات فارسی است و پیوستن او به هیئت مدیرۀ بنیاد فرهنگی دماوند و کمک های مادی و معنوی وی به پیشرفت کار بنیاد و حسن اجرای برنامه های آن گواه صدق این مدعا است.