Hossein Keshavarz, music and artistic director

حسین کشاورز، امورهنری و برنامه های موسیقی

تحصیلات: پس از پایان دورۀ دبیرستان در اصفهان، در سال 1979 برای ادامه تحصیل به امریکا مهاجرت کرد و در منطقه واشنگتن دیسی اقامت گزید.در سال 1984 در رشته مهندسی مکانیک به دریافت دانشنامۀ لیسانس از دانشگاه هوارد و در سال 1997 در رشته مدیریت پروژهای مهندسی به دریافت دانشنامۀ فوق لیسانس ازدانشگاه مریلند توفیق یافت.
مشاغل: وی پس ازاخذ دانشنامه لیسانس برای چندین سال در بخش خصوصی در زمینه های مختلف مهندسی مشغول به کار شد. سپس در سال 1990 به عنوان مهندس و مدیر پروژه به استخدام دانشگاه مریلند در آمد و از سال 1999 تا کنون درسمت معاون مدیر، در پروژهای مهندسی ومشاور در طرح تأسیسات دانشکدۀ کشاورزی این دانشگاه به کار مشغول بوده است.
علاقه مندی ها: آقای کشاورزاز ابتدای جوانی علاقه خاصی به شعر و ادبیات، شرکت در محفلهای فرهنگی و موسیقی سنتی ایران بویژه آواز داشته است. او خواننده، آموزگار آواز و پژوهشگر صداست. دستگاه ها و آوازها ی سنتی ایران را در دوره د بیرستان به مدت سه سال در محضر استاد بنام آواز ایران تاج اصفهانی و در آمریکا به مدت پنج سال دوره عالی رد یفهای موسیقی سنتی -آواز را در محضر استاد فقید محمدرضا لطفی، موسیقیدان و نوازنده تار، سه تار وکمانچه که در سال 1989 به امریکا امده و در منطقه واشینگتن دی سی اقامت گزیده بود آموزش دیده وهمراه با استاد لطفی دراجرای کنسرتهایی در آمریکا شرکت نموده است. آقای کشاورز اندکی بعد در سال 1990 با استاد محمد رضا شجریان که طی سفرهای هنری خود در آمریکا به واشنگتن آمده بود نیز آشنایی یافت و توانست درزمینه فنون وتونالیته صدا، جمله بندی آواز و ادای شعر، چند ین مصاحبه حضوری وتلفنی با آن هنرمند گرانمایه داشته باشدکه برایش بسیار مفید و راهگشا بود.
درهمین زمان با آقای کاظم داودیان، آهنگساز و استاد سنتورآشنا شد و این آشنایی به همکاری با ایشان دراجرای چند ین کنسرت در محافل فرهنگی منطقه انجامید. آقای کشاورز در سال 2015 در صدد تولید آلبومی باهمکاری آقای داودیان برآمد. این آلبوم که وقت زیادی صرف آن شده، در آینده نزد یک به بازار هنر عرضه خواهد شد.
از میان آخرین کوششهای هنری و ادبی آقای کشاورز باید به فراهم آوردن کتاب نفیسی شامل “برگزیده ای از غزلیات حافظ،” همراه با ترجمۀ انگلیسی و تفسیر و تعبیرهرغزل از معنای نهفتۀ آن به فارسی و همچنین انتخاب اشعاری که متنا سب با دستگاهها وآوازهای سنتی ایران اشاره کرد که هم اکنون آخرین مراحل چاپ را می گذراند.
آقای کشاورز از حدود چهارسال پیش به هیئت مدیرۀ بنیاد فرهنگی دماوند پیوسته ومدیریت برنامه های موسیقی وهنری بنیاد، نصب وتنظیم دستگاههای صوتی و نور پردازی را بعهده دارد وآن را با کارآیی و بصیرت اداره کرده است. دراجرای کنسرتهایی با دیگر هنرمندان منطقه در محافل ومنا سبتهای فرهنگی بویژه بر نامه های بخش موسیقی بنیاد شرکت داشته که با بر خورداری از صوتی خوب و تسلط در آوازها ودستگاههای ایرانی همیشه با تحسین و استقبال پرشور حاضران مواجه شده است.