برنامه شماره 12

Text Box: بنیاد فرهنگی دماوند
Damavand Cultural Foundation

برنامۀ ماه جولای 2013
(تیر ماه  ۱۳۹۲)
July 14, 2013

for detail click below:

شب دهخدا
با حضور 

بیژن اسدی پور، دکتر حسن جوادی ودکتر محسن صبا  

اجرای موسیقی
گروه چکاوک به رهبری نادر مجد 

زمان-یکشنبه 14 ماه جولای  2013

Sunday, July 14, 2013 -  6:30 P.M.

گرد همائی ساعت 6:30: بعد از ظهر

  (پذیرائی- چای –قهوه-شیرینی) 

 (ساندویج برای فروش عرضه می شود) 
کتاب های سخنران با امضای مؤلف برای فروش عرضه می شود    

شروع سخنرانی ساعت  7:00

Montgomery college-Rockville
TC (Technical Center) Room#136
51 Mannakee Street
Rockville, MD 20850

Direction: from 355 (Hungerford Drive)
Take N. Campus Drive, Park at Lot #9 (Across from Technical Center)
From 270 take exit 6A to Nelson St., down to Montgomery college 

تلفن اطلاعات: 8907-280-202
__________________________________________

Damavand Cultural Foundation
P.O. Box: 4184
Rockville, MD. 20849

 

شب دهخدا در بنیاد فرهنگی دماوند

 

یکشنبه 14 جولای بنیاد فرهنگی دماوند برنامۀ پرباری را به عنوان "شب دهخدا"  در مونتگمری کالج برگذار نمود. این برنامه با شرکت بیژن اسدی پور، دکتر حسن جوادی، دکتر محسن صبا، نادر مجد، خانم نرگس محمودشاهی، و با حضور شمار چشمگیری از فرهیختگان و فرهنگ دوستان ایرانی به مناسبت انتشار نشریۀ "دفتر هنر ویژه ی علی اکبر دهخدا" ترتیب یافته بود. در شروع برنامه، گردانندۀ جلسه (دکتر اسماعیل میرمظفری) ضمن تشکر از حضار به ویژه  از حضور شاعر گرانمایه و نو اندیش دکتر اسماعیل خویی از ایشان خواستند که با یکی از سروده های خود به برنامه حسن آغاز ببخشند، و این کار با خواندن چندقطعۀ زیبا از شعر اسماعیل خویی توسط آقای صمصام کشفی  انجام گرفت.

 

دکتر حسن جوادی گفت: زندگی و کارهای دهخدا مشهورتر از آنند که نیازی به بازگویی باشد. »ن امشب می حواهم در بارۀ روابط ادوارد براون (خاورشناس انگلیسی) و دهخدا- که چنانکه باید و شاید مورد بحث قرار نگرفته- صحبت کنم. مکاتباتی از از هر دو در دست است که نشان می دهد نسبت به یکدیگر احترام بسیار داشته اند. براون سه شعر سیاسی و انتقادی و "مرغ سحر" دهخدا را در "شعر و مطبوعات جدید ایران" و دو مقاله از "چرند پرند" را در جلد چهارم "تاریخ ادبیات" به طور کامل ترجمه کرده است. مهمتر اینکه سبک نثر دهخدا را بهترین نمونۀ نثر پویای معاصر ایران می بیند و می نویسد: "این مقالات را به طور قطع می توان گفت که راه نوینی در طنز نویسی فارسی گشوده اند. سبکی دارن که هم محاوره ای ست و هم پرقدرت. در ترجمه دشوار است که چنان که هستند آنها را نشان داد. به عقیدۀ من بخاطر قدرت همین مقالات و چند شعری که نوشته دهخدا مقام اول را در میان اهل قلم ایران دارد." در حاشیه براون  می گوید شعر "آکبلای" او خیلی جالب است. "مرغ سحر" را که در رثای دوستش میرزا جهانگیرخان سروده از زیبایی بی مانند و احساس بی نظیری برخوردار است.

 

سخنران دوم آقای محسن صبا در ابتدای سخنرانی ی خود در باره ی دهخدا به مطلبی از مقالات شمس تبریزی اشاره کرد و می گوید:  استاد او در جواب شاگردی که به طعنه پرسیده بود چرا کسی را که از هر فنی آموختگی و جامگی ی در خور دارد کمتر از آن دیگری ( مقصود شمس تبریزی )ارج می نهد که نه چندین محفوظ دارد و نه جامه ی مناسب . و استاد پاسخ داده بود به این دلیل که او فقط گفته ها دیگران را انبار نمی کند و متصرف سخن است. محسن صبا گفت مقصود این بوده که آن گونه شاگردان مراحل سلوک را از روی کتاب ها طی می کرده اند و این ها از راه قدم به معنی ی گام نیست بلکه " ایستادگی " است ، چنان که حافظ 

می گوید

نه هردرخت تحمل کند جفای خزان

غلام همت سروم که این قدم دارد

آن ها مثل پروانه هایی هستند که فقط روی گل ها می نشینند و از بوی آن ها سرمست می شوند ، ولی این ها چون زنبور هستند که روی گل می نشیند و در شیره ی گل تصرف و آن را به عسل تبدیل می کند ، و دهخدای بزرگ یکی از این ها بود که در هر زمینه ای دست به کاری زد تحولی به وجود آورد چه لغت نامه و چه امثال و حکم .

 

                                                                                                      

اشارات و تنبیهات شیخ الرئیس می دانیم که او هم می گوید مقصود

ابن سینا را از این حکایت که به کل با سلامان و ابسال دیگری که

حنین بن اسحاق از یونانی ترجمه کرده بود و جامی بعد ها به نظم

در آورد ندانسته بود ، اما علامه ی دهخدا در پایان این اشارات

اشاره می کند که به گمان او به اعتبار شباهت اسامی ی سلامان و

سلیمان و همچنین ابسال به ابسالن ریشه ی این حکایت را باید در

روایات بنی اسرائیل پی گرفت چون در آن جا هم آن دو مثل حکایت

ابن سینا دو برادر از فرزندان داوود بوده اند

محسن صبا بعد از برشمردن امتیازات امثال و حکمت هایی که

دهخدا ریشه های آن ها را در متون مختلف پیدا کرده است در آخر

به خواندن دو نمونه ی عالی از طنز های دهخدا یکی به نثر و دیگری

به نظم پرداخت و اشاره کرد که به ویژه شعر هجویه ی او در باره ی

آخوندی که عبایش به سگ باران خورده ای ساییده و گفته بود

انشاء الله گربه است شاهکاری در تمام تاریخ ادبیات این ژانر ماست و

ابیات آغاز آن را که وصف شکل شمایل آخوند است با شرح کلمات

خواند و سخنانش را به پایان برد

گردن و سینه در شکم مدغم

پای تاسر چو خم تمام شکم

هیچ نه جز عمامه و شکمی

کلمی ضخم بر فراز خمی

 

سخنران سوم آقای بیژن اسدی پور با فروتنی ویژۀ خود از بیستمین سال انتشار "دفتر هنر"  سخن گفت. او گفت که در این مدت سعی کرده است که بالندگی هنر شاعران ، نویسندگان و هنرمندان رشته های مختلف را با ظرافت و زیبایی های گرافیکی و تصویری ضمن حفظ اصالت آنها نشان دهد. دو مقولۀ طرح و طنز جایگاه ویزه ای در کار دفتر هنر دارد. پس از بیانات آقای بیژن اسدی پور، سخنرانان به چند سوالی که حضار مطرح کرده بودند پاسخ گفتند.

در بخش دوم برنامۀ "شب دهخدا" نادر مجد ابتدا قطعاتی در مایۀ ابوعطا نواخت،  آنگاه خانم نرگس محمودشاهی ترانۀ زیبای " سراب آرزو" ساختۀ پرویز یاحقی روی شعر بیژن ترقی را بخوبی اجرا کرد. آهنگ دوم "ز چشم مستت" ساختۀ خود نادر مجد بود که به زیبایی با صدای خانم محمود شاهی اجرا شد. در پایان شاعر معروف دکتر اسماعیل خویی چند کلمه ای در لزوم توجه بیشتر از سوی ایرانیان به کارهای فرهنگی هنرمندان سحن گفت و سه قطعه از رباعیاتی را به تازگی سروده قرائت کرد.

Not for Profit

P.O.  Box  4184

Rockville, MD. 20849

Damavand@DamavandCulturalFoundation.org

(240) 428-8337

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Damavand_in_winter.jpg

بنیاد فرهنگی د ماوند

Damavand Cultural Foundation

Damavand Cultural Foundation