برنامه شماره 9

 

برنامه ماه ژانویه 2013

دی ماه

1391

یادمان نیما یوشیج

 

به مناسبت پنجاه و سومین سالروز درگذشت

خوش آمد: دکتر ابراهیم نوروزی

 

گرداننده برنامه خانم مرضیه رضایی

 

بخش نخست * سخنرانی واسلاید توسط:

شراگیم یوشیج و نیما یوشیج (دوم)

احمد شیرازی نیا

 صمصام کشفی

 

 

بخش دوم * اجرای موسیقی

استاد نادر مجد ودکتر علیرضا آنالوئی

 

زمان-یکشنبه 13 ژانویه 2013

گرد همائی ساعت 5:30 بعد از ظهر

 

پذیرائی- چای –قهوه-شیرینی 

 (ساندویج برای فروش عرضه میشود)

شروع سخنرانی ساعت 6.00

 

Montgomery college-Rockville

TC (Technical Center) Room#136

Direction from 355 (Hungerford Drive)

Take N. Campus Drive, Park at Lot #9 (Across from Technical Center)

تلفن اطلاعات

202-280-8907

 

شرکت برای علاقمندان آزاد است

Not for Profit

P.O.  Box  4184

Rockville, MD. 20849

Damavand@DamavandCulturalFoundation.org

(240) 428-8337

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Damavand_in_winter.jpg

بنیاد فرهنگی د ماوند

Damavand Cultural Foundation

Damavand Cultural Foundation