برنامه شماره 15

 

برنامۀ ماه اکتبر 2013

(مهر ماه 1392)

 

بخش نخست : سخنرانی

 

تاثیرفرهنگ ایران

در پیشبرد

اندیشه ترقی در جهان امروز

دکتر مسعود خاتمی

استاد دانشگاه نیویورک

  دوم: اجرای موسیقی

دکتر نامی آهی وفرشید مهجور

(تار و تنبک)

زمان-یکشنبه 20 ماه اکتبر 2013

گرد همائی ساعت 6:00  بعد از ظهر

  (پذیرائی- چای –قهوه-شیرینی)

 (ساندویج برای فروش عرضه می شود)

*

شروع سخنرانی ساعت 6:30

Montgomery college-Rockville

TC (Technical Center) Room#136

51 Mannakee Street

Rockville, MD 20850

Direction: from 355 (Hungerford Drive)

Take N. Campus Drive, Park at Lot #9 (Across from Technical Center)

From 270 take exit 6A to Nelson St., down to Montgomery college

 

تلفن اطلاعات: 8907-280-202

__________________________________________

Damavand Cultural Foundation

P.O. Box: 4184

Rockville, MD. 20849

Not for Profit

P.O.  Box  4184

Rockville, MD. 20849

Damavand@DamavandCulturalFoundation.org

(240) 428-8337

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Damavand_in_winter.jpg

بنیاد فرهنگی د ماوند

Damavand Cultural Foundation

Damavand Cultural Foundation