نرگس زاده حسین

شرح حال کوتاه اعضای هیئت مدیرۀ بنیاد فرهنگی دماوند

اردشیر لطفعلیان، دبیر بنیاد

تحصیلات: در رشتۀ حقوق سیاسی و حقوق بین الملل تحصیلات دانشگاهی خود را در ایران و فرانسه به پایان رسانده است.
مشاغل: پس از فراغت از تحصیل وارد رَستۀ سیاسی وزارت در امورخارجۀ ایران شده و به عنوان دیپلمات در کشورهای فرانسه، چین، تونس بلژیک و چند کشورر اروپای شرقی مأموریتهایی را عهده دار بوده است.
علاقه مندی ها: نوشتن، سرودن، مطالعه و فعالیت های فرهنگی. در حین تحصیلات دانشگاهی درایران با مطبوعات ادبی و هنری وقت مانند سخن، رودکی، کیهان جمعه، فردوسی و ماهنامۀ موسیقی همکاری داشته است. طیّ دوران خدمت در وزارات امور خارجۀ ایران به تألیف دو کتاب: “کشورهای جنوبی خلیج فارس” و “اقتصاد جمهوری خلق چین” توفیق یافته است. چندین کتاب از زبانهای فرانسه و انگیسی به فارسی برگردانده است که از آن جمله می توان به “افریقای از بند رسته” تألیف آلکس کویسن ساکی، “گواهان آدمی”؟ از پیر هانری سیمون، عضو آکادمی فرانسه، “پویایی انقلاب ایران: فراز و فرود دودمان پهلوی” نوشتۀ جهانگیر آموزگار، “ناپلئون و ایران” نوشتۀ ایرج امینی و مجموعه “داستانهای کوتاه از نویسندگان بزرگ” و ” الفبای اقتصاد” اشاره کرد. نخستین مجموعۀ شعار او درسال 2001 (1380) زیر عنوان “در آن سوی زمستان” با طراحی ناصر اویسی، هنرمند سرشناس به وسیلۀ انتشارات شاهین در نیوجرسی انتشار یافته است. در دوران بعد ازانقلاب دهها مقاله در نشریاتی مانند ایران تایمز، میراث ایران، مهرگان و ره آورد و بررسی کتاب در نقد ادبی و تحلیل سیاسی ازوی به چاپ رسیده است. وی افزوده بر دبیری بنیاد فرهنگی دماوند با چند گروه فرهنگی دیگر و چند فصلنامۀ پژوهشی همکاری دارد.

مرتضی تروند، مسؤل روابط عمومی و امور اداری

تحصیلات: تحصلات دانشگاهی خود را در ایالات متحده دنبال کرده و و به در یافت دانشنامۀ مهندسی در رشتۀ الکترونیک (Electronic Engineering) توفیق یافته است.

مشاغل: به مدت 32 سال در شهر های راکویل و گیترزبرگ واقع درایالت مریلند در ارتباط با رشتۀ تحصیلی خود شغل آزاد داشته است.

علاقه مندی ها: فعالیت های فرهنگی و تفریحات سالم از قبیل کوهنوردی و راه پبمایی و مسافرت.
یکی دیگر از علاقه مندی های مهم او مطالعه و شرکت دادن دیگران در مطالعۀ کتابهای داستانی و تاریخی و تشکیل نشست های بحث و تبادل نظر است، به طوری که هریک از شرکت کنندگان بتوانند دریافت و ارزیابی خود رادر بارۀ کتاب انتخاب شده بیان کنند و در نتیجه به دیدگاه های گوناگون پیرامون یک اثر پی برده شود. .تخت تأثیر همین علاقه مندی، او یکی از پایه گزاران اصلی گروه فرهنگی “کتاب پژوهان” بوده است که از سال 2002 میلادی تا کنون در منطقۀ واشنگتن بزرگ فعالیت دارد و در این مدت هر 2 ماه یکبار به طور مرتب تشکیل جلسه داده است. در هریک از این جلسات یک کتاب داستان (رمان) فارسی که پیشاپیش تعیین شده و شرکت کنندگان آن را خوانده اند توسط حاضران با استفاده از وقت مساوی مورد نقد ارزیابی قرار می گیرد. تاکنون بیش از صد کتاب از این نوع در این جمع بررسی و تحلیل شده است. مرتضی تروند بنیانگزار گروه دیگری بنام ” تاریخ پژوهان” بوده است که آن هم هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد، ولی به جای کتابهای داستانی، کتابهای تاریخی انتخاب شده را تحلیل و بررسی می کند.

نرگس حسین زاده، مسؤول امور مالی و تدارکات

تحصیلات- نرگس زاده حسین دارای دانشنامۀ لیسانس در دو رشتۀ علوم سیاسی و پرستاری است. مدرک پرستاری خود را از دانشگاه بافالو در ایالت نیویورک ومدرک کارشناسی علوم سیاسی را از دانشگاه تهران در یافت داشته است.
مشاغل: خانم زاده حسین هیجده سال پیش به آمریکا مهاجرت کرده و در حال حاضر در بیمارستان دانشگاه جورج واشنگتن که از مراکز عمدۀ درمانی در منطقۀ واشنگتن دی سی است به کار اشتغال دارد.
علاقه مندی ها – هاخانم زاده حسین دارای دلبستگی عمیقی به فرهنگ و ادبیات پربار ایران است و همین دلبستگی ها سبب جذب وی به فعالیت های فرهنگی با هدف روشن نگهداشتن چراغ فرهنگ نیاکانی در جوامع ایرانی در نقاط محل اقامت خود در آمریکا شده است. وی از هنگام انتقال به منطقۀ واشنگتن در گردهمایی های فرهنگی و گروه های کتابخوانی ایرانیان این منطقه حضور و مشارکت فعال داشته است. پیوستن او به هیئت مدیرۀ بنیاد فرهنگی دماوند نمونۀ بارزی از این گونه فعالیت ها است. او از این طریق می خواهد سهم خود را در بقاء واعتلای فرهنگی که به آن عشق می ورزد ادا کند. کتاب خواندان، بویژۀ مطالعۀ آثار داستانی و رمانها یکی از مهمترین علائق شخصی او است که بخشی از ساعاتش را خارج از اشتغال حرفه ای به خود اختصاص می دهد.

دکتر مهرداد معصومی, عضو جانشین

دکتر مهرداد معصومی، متخصص طب فیزیکی و توان بخشی و عضو آکادمی آمریکایی طب فیزیکی و توان بخشی و انجمن پزشکان آمریکایی متخصص در مهار و تسکین دردها است. او همچنین در انجمن فارغ التحصحیلان فوق تخصص دانشگاه هاوارد عضویت دارد.

تحصیلات – دکتر معصومی از دانشکدۀ پزشکی دانشگاه بیرمنگام که یکی از مهمترین دانشگاه های انگلستان شمرده می شود فارغ التحصیل شده و بعد از گذراندن دوسال کارآموزی جرّاحی در مرکز بیمارستانی واشنگتن دی سی، در سال 1988 دورۀ رزیدنسی خود را در طب فیزیکی و توان بخشی در دانشگاه واشنگتن واقع در شهر سیاتل با موفقیت به پایان رسانده است.

مشاغل -دکتر معصومی دارای سی سال تجربۀ عملی در رشتۀ تخصصی خویش است. او طی این مدت در مطب خصوصی خود در بالتیمور به مداوای بیماران مشغول بوده و مورد مشورت بسیاری از بیمارستانها ومراکز درمانی ناحیه نیز قرار داشته است. وی مدتی هم عضو هیئت علمی دانشگاه جانز هاپکینز در بخش طب فیزیکی و توان بخشی بوده و در نیمۀ اول دورۀ سی سالۀ طبابت خود سخنرانی هایی در زمینۀ مهار درد و درمان جراحات مزمن ایراد و خدماتی در همین زمینه در بیمارستانها ارائه کرده است. دکتر معصومی اخیرا مطب دیگری در شهر راکویل در حومۀ واشنگتن دی سی گشوده و بیماران خود را در آن مکان نیزمی بیند. مجلۀ بالتیمور از او به عنوان یکی از برجسته ترین پزشکان منطقه نام برده است.
دکتر معصومی ظرف مدت سی سالی که در رشتۀ تخصصی خود-توان بخشی و مهار درد- به طبابت اشتغال داشته، به درمان بیش از 14,000 بیمار توفق یافته است. با عنایت به همین سابقۀ شایان توجه، مراکز درمانی منطقه، پزشکان مستقر در بیمارستانها از هر تخصصصی، به اضافۀ پرستاران، درمانگران دردهای بدنی،داروسازان و دیگرتداراک کنندگان مراقبت های بهداشتی، بیماران را به وی رجوع می دهند. بیماران دکتر معصومی تنها افراد مقیم ایالت مریلند نیستند بلکه در میان آنان بسیار کسانی که از ایالات و حتی کشورهای دیگر می آیند نیز دیده می شوند.

علاقه مندی ها- دکتر معصومی از دوستداران راستین فرهنگ ایران و زبان و ادبیات فارسی است و پیوستن او به هیئت مدیرۀ بنیاد فرهنگی دماوند و کمک های مادی و معنوی وی به پیشرفت کار بنیاد و حسن اجرای برنامه های آن گواه صدق این مدعا است.