Ardeshir Lotf Aliyan

اردشیر لطفعلیان، دبیر بنیاد

تحصیلات: در رشتۀ حقوق سیاسی و حقوق بین الملل تحصیلات دانشگاهی خود را در ایران و فرانسه به

پایان رسانده است.

مشاغل: پس از فراغت از تحصیل وارد رَستۀ سیاسی وزارت در امورخارجۀ ایران شده و به عنوان دیپلمات در کشورهای فرانسه، چین، تونس بلژیک و چند کشورر اروپای شرقی مأموریتهایی را عهده دار بوده است.

علاقه مندی ها: نوشتن، سرودن، مطالعه و فعالیت های فرهنگی. در حین تحصیلات دانشگاهی درایران با مطبوعات ادبی و هنری وقت مانند سخن،  رودکی، کیهان جمعه، فردوسی و ماهنامۀ موسیقی همکاری داشته است. طیّ دوران خدمت در وزارات امور خارجۀ ایران به تألیف دو کتاب: “کشورهای جنوبی خلیج فارس” و “اقتصاد جمهوری خلق چین” توفیق یافته است.  چندین کتاب از زبانهای فرانسه و انگیسی به فارسی برگردانده است که از آن جمله می توان به “افریقای از بند رسته” تألیف آلکس کویسن ساکی، “گواهان آدمی”؟ از پیر هانری سیمون، عضو آکادمی فرانسه، “پویایی انقلاب ایران: فراز و فرود دودمان پهلوی” نوشتۀ جهانگیر آموزگار، “ناپلئون و ایران” نوشتۀ ایرج امینی و مجموعه “داستانهای کوتاه از نویسندگان بزرگ”  و ” الفبای اقتصاد” اشاره کرد. نخستین مجموعۀ شعار او درسال 2001 (1380) زیر عنوان “در آن سوی زمستان” با طراحی  ناصر اویسی، هنرمند سرشناس به وسیلۀ انتشارات شاهین در نیوجرسی انتشار یافته است. در دوران بعد ازانقلاب دهها مقاله در نشریاتی مانند ایران تایمز، میراث ایران، مهرگان و ره آورد و بررسی کتاب در نقد ادبی و تحلیل سیاسی ازوی به چاپ رسیده است. وی افزوده بر دبیری بنیاد فرهنگی دماوند با چند گروه فرهنگی دیگر و چند فصلنامۀ  پژوهشی همکاری دارد.