سوگنامه پرویز آبادی – 14 مارچ 2019

سوگنامه پرویز آبادی – 14 مارچ 2019

سوگنامۀ پرویز آبادی – Picture.. Read More →
مهرزاد بروجردی – 3 فوریه 2019

مهرزاد بروجردی – 3 فوریه 2019

2019_02_03_Boroujerdi.Mehrzad_Program.. Read More →
مجمع عمومی – 20 ژانویه 2019

مجمع عمومی – 20 ژانویه 2019

2019_01_20_AGM_Report_Persian_President_Pic.. Read More →
بهراد توکلی – 18 نوامبر 2018

بهراد توکلی – 18 نوامبر 2018

2018_11_18_Tavakoli.Behrad_Program.. Read More →
محمد سعیدی – 22 جولای 2018

محمد سعیدی – 22 جولای 2018

2018_07_22_Saidi.Mohammad_Program.. Read More →
جان لیمبرت – 15 آوریل 2018

جان لیمبرت – 15 آوریل 2018

2018_04_15_Limbert.John_Program.. Read More →
مسعود الفت – 29 اکتبر 2017

مسعود الفت – 29 اکتبر 2017

2017_10_29_Olfat.Masoud_Program.. Read More →
سهراب اخوان – 20 می 2017

سهراب اخوان – 20 می 2017

2017_05_20_Akhavan.Sohrab_Program.. Read More →
فاطمه کشاورز – 23 آوریل 2017

فاطمه کشاورز – 23 آوریل 2017

2017_04_23_Keshavarz.Fatemeh_Program.. Read More →
تقی مختار – 26 فوریه 2017

تقی مختار – 26 فوریه 2017

2017_02_26_Mokhtar.Taghi_Program.. Read More →
دکتر مهرداد معصومی – 13 نوامبر 2016

دکتر مهرداد معصومی – 13 نوامبر 2016

2016_11_13_Massumi.Mehrdad.Michael_Program.. Read More →
نوید بازرگان – 20 دسامبر 2015

نوید بازرگان – 20 دسامبر 2015

برنامه شماره 31 (For Program details click here).. Read More →
مجمع عمومی –  4 اکتبر 2015

مجمع عمومی – 4 اکتبر 2015

برنامه شماره 30 (For Program details click here).. Read More →
محمد برقعی – 21 جون 2015

محمد برقعی – 21 جون 2015

برنامه شماره28 ( For Program details click here).. Read More →
برنامه بزگداشت قشقائی – 3 می 2015

برنامه بزگداشت قشقائی – 3 می 2015

برنامه شماره 27 (For Program details click here).. Read More →
حسین قنبری – 26 آوریل 2015

حسین قنبری – 26 آوریل 2015

برنامه شماره 26 (for Program details Click here).. Read More →
نادر مجد – 16 نوامبر 2014

نادر مجد – 16 نوامبر 2014

برنامه شماره 23 (for Program details click here).. Read More →
فاطمه کشاورز – 21 سپتامبر 2014

فاطمه کشاورز – 21 سپتامبر 2014

برنامه شماره 22 (For Program details click here).. Read More →
م. سیمگر / ه. اخلاق / ل. تیموری – 17 آگست 2014

م. سیمگر / ه. اخلاق / ل. تیموری – 17 آگست 2014

برنامه شماره 21 (For program details click here).. Read More →