برای مشاهده متن پست ها لطفا بر روی پست مورد علاقه خود کلیک کنید

موضوع: خیزش سراسری  ایران در سایه تحولات اخیر خاورمیانه زمان: ساعت چهار
موضوع سخنرانی: چشم انداز روابط جمهوری اسلامی و اسراییل و آثار آن
موضوع سخنرانی: مروری بر فعالیتهای ادبی و فرهنگی دکتر هادی بهار زمان
موضوع سخنرانی: یلدا و کریسمس دوروی یک سکه . زمان : ساعت چهار
موضوع سخنرانی: کند و کاوی در شکل و محتوای خیزش اخیر مردم
موضوع سخنرانی: اهمیت سازماندهی و رهبری دموکراتیک در حرکت های اجتماعی زمان