برای مشاهده متن پست ها لطفا بر روی پست مورد علاقه خود کلیک کنید

موضوع سخنرانی: کند و کاوی در شکل و محتوای خیزش اخیر مردم
موضوع سخنرانی: اهمیت سازماندهی و رهبری دموکراتیک در حرکت های اجتماعی زمان
موضوع سخنرانی : علل گرایش ایران به روسیه زمان: ساعت چهار بعدازظهر
موضوع سخنرانی :  تاثیر عمیق فرهنگ ایرانی بر حکومتگران غیر ایرانی زمان:
موضوع سخنرانی: چهره عریان پوتینیسم زمان: ساعت 4 بعدازظهر   فایل اطلاعیه
موضوع سخنرانی: موانع استقرار دمکراسی در ایران زمان: ساعت 4 بعدازظهر