برای مشاهده متن پست ها لطفا بر روی پست مورد علاقه خود کلیک کنید

موضوع سخنرانی :  تاثیر عمیق فرهنگ ایرانی بر حکومتگران غیر ایرانی زمان:
موضوع سخنرانی: چهره عریان پوتینیسم زمان: ساعت 4 بعدازظهر   فایل اطلاعیه
موضوع سخنرانی: موانع استقرار دمکراسی در ایران زمان: ساعت 4 بعدازظهر  
موضوع سخنرانی: عصر مجازی موج بعدی تغییر در جام
موضوع سخنرانی : چگونه در پزشکی درست را از نادرست تشخیص دهیم.
موضوع: مراسم بزرگداشت "ایرج پزشکزاد" نویسنده، طنزپرداز و خالق دایی جان ناپلئون  زمان: