برای مشاهده متن پست ها لطفا بر روی پست مورد علاقه خود کلیک کنید

موضوع سخنرانی: تاریخچۀ احداث بیمارستان در ایران از دوران ساسانیان تا به امروز
موضوع سخنرانی:  ایران روی خط تاریخ زمان: ساعت 2 بعدازظهر   فایل