برای مشاهده متن پست ها لطفا بر روی پست مورد علاقه خود کلیک کنید

موضوع سخنرانی: تاملی فرهنگی بر تحولات اخیر افغانستان   فایل اطلاعیه سخنرانی
موضوع سخنرانی: تشکیل مجمع عمومی بنیاد فرھنگی دماوند به منظور انتخاب اعضای جدید
موضوع سخنرانی: امید به فردای بھتر، راھی به سوی آیندۀ ایران زمان: ساعت
موضوع سخنرانی: تاریخ طنز در ادبیات فارسی زمان: ساعت 2 بعدازظهر  
موضوع سخنرانی: تاریخچۀ احداث بیمارستان در ایران از دوران ساسانیان تا به امروز