برای مشاهده متن پست ها لطفا بر روی پست مورد علاقه خود کلیک کنید

موضوع سخنرانی: عصر مجازی موج بعدی تغییر در جام
موضوع سخنرانی : چگونه در پزشکی درست را از نادرست تشخیص دهیم.
موضوع: مراسم بزرگداشت "ایرج پزشکزاد" نویسنده، طنزپرداز و خالق دایی جان ناپلئون  زمان:
موضوع سخنرانی : مسیر پیامبری زمان: ساعت 2 بعدازظهر   فایل اطلاعیه
موضوع سخنرانی : نگاھی به تاریخچه طنز سیاسی در ایران زمان: ساعت
موضوع سخنرانی :  ايمن درمانی و توليد واکسن برای درمان سرطان زمان: