برای مشاهده متن پست ها لطفا بر روی پست مورد علاقه خود کلیک کنید

موضوع سخنرانی:  آشنایی با مرکز پروازهای فضایی زمان:  ساعت 7 بعدازظهر  
موضوع سخنرانی: جامعه فرهنگی و آزادمنشی در ایران زمان:  ساعت 6:30 بعدازظهر
موضوع سخنرانی:  گامی چند پیرامون شاهنامه  زمان: ساعت 5 بعدازظهر   فایل