برای مشاهده متن پست ها لطفا بر روی پست مورد علاقه خود کلیک کنید

موضوع سخنرانی: بحث در نقد فرهنگ سیاسی ایران زمان: ساعت 6:30 بعدازظهر
موضوع سخنرانی: پیوندهای هندسه و هنر در معماری و کاشی کاری ایران
موضوع سخنرانی: یادمان نیما یوشیج زمان: ساعت 5:30 بعدازظهر   فایل اطلاعیه
موضوع سخنرانی: بزرگداشت پروفسور رضا زمان: ساعت 5:30 بعدازظهر   فایل اطلاعیه
موضوع سخنرانی:  آشنایی با مرکز پروازهای فضایی زمان:  ساعت 7 بعدازظهر  
موضوع سخنرانی: جامعه فرهنگی و آزادمنشی در ایران زمان:  ساعت 6:30 بعدازظهر