Parichehr Afshani

مدرک لیسانس و کارشناسی ارشد خود را در رشته شیمی از دانشگاه شهید بهشتی ( ملی سابق) گرفتم و دکترای  شیمی را ازدانشگاه  VCU ریچموند ویرجینیا دریافت کردم .
از گذشته تا امروز ، مشغول به  تدریس ( حرفه مورد علاقه ام) در مراکز آموزشی هستم.

در کنار  شغلم ، در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی  شرکت میکنم ، مانند گروه کتاب پژوهان و بنیاد فرهنگی دماوند